www.gift4friends.nl

Voor Jong en Oud,verras je vrienden en verwen je zelf

Boeddha Betekenis 

BOEDDHA BETEKENIS

 

 

Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die volgens de overlevering werd gesticht door Gautama Boeddha. Het doel van boeddhisten is om bevrijd te worden uit de kringloop van wedergeboorte, om zo nooit meer te hoeven lijden.

Het boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van Azië verspreid, en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de oosterse wereld. Tegenwoordig telt het boeddhisme wereldwijd ongeveer 415 miljoen aanhangers.

Het vermijden van al het foute gedrag,
Het ondernemen van het goede,
En het ontwikkelen van je eigen geest;
Dit is de leer van de Boeddha's. 

 

De boeddhistische leer

De oorspronkelijke naam van het boeddhisme is "Boeddha-sasana", wat 'de leer van de Boeddha' betekent. [6] De kern van deze leer is het inzicht in het menselijk lijden, en de weg om dit lijden op te heffen.

De boeddhistische leer is in de loop der eeuwen steeds verder uitgebreid. De basis wordt beschreven in de Tripitaka, de uitspraken van de Boeddha. Deze uitspraken bevatten veel rijtjes met kernwoorden, waardoor de essentie van de boeddhistische leer makkelijk te onthouden en over te dragen is. Maar in tegenstelling tot de westerse manier van kennis-representatie vormen deze rijtjes geen opeenvolgend geheel. Een term uit het ene rijtje kan verwijzen naar een ander rijtje, waarin een term staat dat het eerste rijtje weer samenvat. Dit kan verwarrend zijn voor westerse lezers. Waar het om gaat is dat boeddhistische leerstellingen worden toegepast in het eigen leven, en zo betekenis krijgen.

De basis van het boeddhisme, die is terug te vinden in het Theravada-boeddhisme, handelt over het lijden (dukkha in het Sanskriet), en hoe we er definitief van bevrijd kunnen worden. De Vier Nobele Waarheden beschrijven het inzicht in het lijden en de mogelijkheid van verlossing. Het edele achtvoudige pad beschrijft de middenweg waardoor verlossing van het lijden mogelijk is. Betreding van dit pad gebeurt door de toevlucht tot het drievoudig juweel.

In principe worden al onze schadelijke gedachten en emoties (hechting, woede, trots) veroorzaakt door een onjuist begrip van de werkelijkheid. Door het vasthouden aan deze gedachten en emoties verlangen we naar het voortbestaan van onszelf, waardoor wedergeboorte plaatsvindt. In wat voor vorm we worden wedergeboren wordt bepaald door ons karma, de effecten van ons handelen.

Het Mahayana-boeddhisme voegde een aantal essentiële leerstellingen toe aan de boeddhistische leer. Een juist begrip van hoe de werkelijkheid bestaat (wijsheid van de leegte) is essentieel in het boeddhisme om een einde te kunnen maken aan de cyclus van wedergeboorte en het lijden dat daarbij hoort. De zes (of tien) perfecties beschrijven een aantal perfecties waar de arahat naar moet streven om volmaakt te worden.

De vier edele of nobele waarheden

De vier nobele waarheden beschrijven het lijden, de oorzaak hiervan, de mogelijkheid om er van verlost te worden, en de weg om deze verlossing te bereiken. Deze waarheden worden soms ook geformuleerd in termen van de aanwezigheid van geluk, haar oorzaak, de afwezigheid ervan en de oorzaak van deze afwezigheid.

De vier nobele waarheden in de klassieke definitie zijn:

 1. Er is lijden en ontevredenheid in het leven
 2. Er is een oorzaak voor dit lijden: verlangens
 3. Er is een einde aan dit lijden mogelijk
 4. En er is een weg die hier naartoe leidt: Het Achtvoudige Pad.

De begrippen 'lijden' en 'verlangen' hebben in het westen een concrete betekenis. Bij lijden denken we aan zaken als ziekte, verlies, wanhoop. Met verlangen bedoelen we over het algemeen het verlangen naar concrete zaken, zoals een groter huis, veel geld of macht en aanzien. In het boeddhisme hebben deze begrippen een bredere en subtielere betekenis. Lijden, dukkha, betekent dat het leven onvolmaakt is. Het is alsof je de hele tijd met een steentje in je schoen loopt, en dat steentje wil maar niet verdwijnen. Dit leidt tot tanha, dorst, het verlangen dat de zaken anders zijn dan ze zijn: "Als ik nou een groter huis / een betere baan / een leukere partner / rustiger kinderen / liefdevollere ouders had, dan zou het leven volmaakt zijn" [4].

Een tekstkritische interpretatie wordt gegeven door David Brazier: [7]

 1. Dukkha: het bestaan is onvolmaakt, het is als een wagenwiel dat niet recht in de as zit;
 2. Samudhaya: tegelijkertijd met het ervaren van dukkha, anatta en acitta komt tanha op, dorst: het verlangen dat de werkelijkheid anders is dan ze is. We blijven gevangen in dit verlangen door de werkelijkheid niet te zien zoals ze is, namelijk onvolmaakt en veranderlijk;
 3. Nirodha: we kunnen dit verlangen (dat de werkelijkheid anders is dan ze is) indammen en begrenzen, de werkelijkheid zien zoals ze is, waardoor ons lijden aan de onvolmaaktheid ingedamd wordt;
 4. Marga: dit indammen kan door het volgen van het achtvoudige Pad.

Het achtvoudige pad

Het edele achtvoudige pad bestaat uit:

 1. Juist (zuiver) begrijpen (van de oorzaken van het lijden en de oplossing hiervan)
 2. Juiste intenties (streven naar verlichting ten behoeve van alle levende wezens)
 3. Juist spreken (niet kwaadspreken en liegen)
 4. Juiste handelingen (niet doden, niet stelen, geen misbruik van zintuiglijke genoegens, niet liegen, geen alcohol en drugs). Men kan ook de acht voorschriften, de tien voorschriften of de geloften (patimokkha) voor monniken of nonnen naleven.
 5. Juist levensonderhoud (beroep) (geen beroep dat anderen kwaad doet)
 6. Juiste inspanning (streven naar de juiste gedachten en geestestoestand)
 7. Juiste aandacht (vipassana)
 8. Juiste mentale absorptie (samadhi (meditatie)).

Het achtvoudige pad wordt vaak ook kort omschreven als prajna (inzicht, wijsheid), sila (moraliteit, ethisch goed gedrag), en samadhi (meditatie). Het achtvoudige pad wordt gezien als een pad naar de verlichting, maar veroorzaakt niet de verlichting, net zoals een pad naar de berg kan leiden, maar deze berg niet veroorzaakt.

De leer van de middenweg benadrukt het vermijden van de twee extremen van 'het nastreven van sensueel geluk in sensueel plezier' en 'het nastreven van zelfkwelling of zelfkastijding'. Deze twee extremen zijn volgens de leer van de middenweg onvoordelig en leiden niet tot inzicht, nirvana en de verlossing uit de kringloop van wedergeboorte. De middenweg bestaat uit het achtvoudige pad, en heeft betrekking op de vier nobele waarheden. Wie de middenweg tot het einde volgt, bereikt het nirwana.

Verlossing uit de kringloop van wedergeboorte ontstaat door inzicht in de werking van oorzaak en gevolg, het ontstaan van gehechtheden, en de beheersing van de geest waardoor er geen gehechtheden en karma kunnen ontstaan. Door beheersing van de geest gaat men nirvana binnen, de staat van uitdoving. Of nirvana eeuwig en dus de fundamentele werkelijkheid vormt, of dat hier geen uitspraken over kunnen worden gedaan, is een nog steeds voortdurend punt van debat tussen de Yogacara en de Madhyamaka.

Gautama de Boeddha nodigde iedere leerling uit om zelf de acht paden vorm te geven, en dit niet als acht regels te zien: "neem niets aan voor het zelf onderzocht te hebben". [8] Hiermee is het Boeddhisme een van de weinige niet dogmatische filosofieën. Het zelf onderzoeken van de individuele acht paden is het sterkst aanwezig in de Zen en de Kum nye. Het zelf ontdekken van het achtvoudige pad wordt in deze stromingen compromisloosheid genoemd.

 

Door mijn eerdere artikel over de betekenissen van de Boeddha  was ik natuurlijk ook nieuwsgierig geworden over de betekenis van de attributen.
En over wat een Boeddha allemaal bij zich kan hebben.


Attributen
Boeddhabeelden kunnen allerlei attributen bij zich dragen of in hun handen vast houden of naast zich hebben die verschillende symbolische betekenissen bevatten, zoals:


Bal
De bal brengt rijkdom en voorspoed. 

Bel
De bel geeft met de klank die langzaam weg ebt het vergankelijke karakter van alles aan.

Bijl
De bijl symboliseert het vermogen om persoonlijke problemen te overwinnen.

Drietand
De drietand symboliseert de verspreiding van mededogen of compassie.

Goudklomp
Het goudklompje staat symbool voor financieel geluk.

Knapzak
De knapzak staat voor veilig reizen
Hij draagt ​​een knapzak aan zijn zijde of over zijn schouder.

Kralen
De kralenketting die bekend staan voor een nooit eindigende meditatie.
De kralenketting wordt eigenlijk Mala genoemd wat Boeddhistisch gebedssnoer betekent
De mala met 108 kralen wordt gebruikt voor het reciteren of zingen van mantras.
Het getal 108 is het ideale getal voor alle doeleinden.

Kinderen
Kinderen staan symbool voor vruchtbaarheid.
Dat kan ook zijn vruchtbaarheid in een relatie of het zoeken naar een baan.

Levensstaf 
De levensstaf  is voor vertrouwen, goede balans en ondersteuning.

Lotusbloem
De lotusbloem staat voor zuiverheid, verlichting, barmhartigheid en mededogen.

Mantel
De mantel, het woord zegt al meer als genoeg.
De mantel bied bescherming en geborgenheid en warmte

Medicijnballen
Medicijnballen staan voor gezondheid en voorspoed.

Munten 
Een Boeddha staand of zittend op een stapel munten is een beschermer van rijkdom.

Parasol
Een zittende Boeddha heeft een parasol over zijn schouder.
Deze parasol staat voor een gelukkig huis en gezin.

Perzik
Een perzik is het symbool van verbondenheid.

Parel
Een parel staat voor gezondheid en schoonheid.

Pijl en boog
Een pijl en boog staan symbool voor het  vermogen zich met anderen te ver/binden

Prikstok
De prikstok bevrijd de onwetende van hun karma wat ze bij hun geboorte hebben meegekregen.
Met zijn prikstokken brengt hij alle zielen die te langzaam zijn in beweging.

Schaal
Een schaal in zijn hand is vaak voor aalmoezen.
Het kan ook als een bedelnap worden gezien met het idee dat de monniken leven van wat wordt gegeven of geschonken wordt door anderen.

Schelp
De schelp symboliseert het eeuwige oergeluid.

Schildpad
De schildpad is een symbool van geluk en een lang leven.
De oude Chinese beschaving geloofde dat schildpad Kwei het universum had geschapen.

Reis Boeddha
De Spirituele Reis Boeddha heeft een aantal symbolen.
Hij draagt in zijn ene hand een kalebas van verlichting aan een stok en in zijn andere hand een waaier in.
Ook draagt hij een gebedsketting gemaakt van kralen.

Staf met ringen
De sistrum, de staf met ringen, weerspiegelt mededogen en het vermogen alle wezens te beschermen

Waaier
Een waaier staat symbool voor geluk en vreugde.

Watervat
Symbool van volheid, voldoen aan alle behoeften in het leven.
Er loopt eeuwig water uit en hoeft nooit te worden bijgevuld.

Wilgentak
De wilgentak is het symbool om demonen en natuurrampen af te wenden.

Zak of tas
Deze heeft de rond reizende Boeddha bij zich en hiermee verzamelt hij al het verdriet en ellende van de wereld.

Zwaard
Met de kracht van het zwaard worden slechte eigenschappen van mensen geneutraliseerd.
Tegelijkertijd helpt het hen zuivere en goede eigenschappen te ontwikkelen.

Boeddha zittend op stoel met draken.
Afgebeeld met een lachend gezicht, zittend op een draak met een goudstaaf in zijn linkerhand en een zak met rijkdom in zijn rechter. De stoel is het Chinese symbool voor ‘Welvaart en Geluk’ met daaronder de gouden munten verspreid.